ט"ו בשבט  2018

SMALL TITLE

צילום : אורנית וסר

צילום : מיכל וינברג