,בהמשך להנחיות אחרונות של צוות צח"י שנשלחו אתמול בערב, מצורף לינק לשאלון מיפוי קהילתי

ישנה חשיבות רבה במילוי השאלון

! תודה על שיתוף הפעולה

 

 

https://forms.gle/tGEBtjvX4a6rwQSS7

 

7 -3 -2020


צח"י – צוות לשעת חירום ישובי
בשנה האחרונה מוקם צוות צח"י במסילות. תפקידו לתת מענה לאירועים חריגים שאינם בשגרת
היום יום אבל משפיעים באופן מיידי על מה שקורה לנו. אירועים שדורשים טיפול מרוכז ונקיטת
צעדים מיוחדים לתקופת זמן מוגדרת. זאת יכולה להיות רעידת אדמה, אם תיקרה , אבל גם
.אירועים אחרים שבדרך כלל לא צפויים
.ההחלטה על הפעלת הצח"י באחריות מנהלת הקהילה - עדי נצר ומנהלת צחי - מיכל וינברג
:המכלולים של הצח"י והאיוש הקיים
,מטה: ניהול הצוות -מיכל וינברג, יעל פירת', דבורה שילון
,בטחון – מרכז - עידן עריף, גיורא מרמורי
,דוברות ותקשורת: דובר - עמי מגן
תשתיות ולוגיסטיקה - מרכז - מרדכי בראון, מעיין אשכנזי אחזקה, מני מתן – חשמל
.גיורא מרמורי - מים

קהילה ורווחה - אין עדיין מרכז/ת .נורית מתן - אוכלוסייה ותיקה, לריסה גורניצקי - בית תמר
חינוך - אין עדיין מרכז/ת, אורנית גורדון - גיל רך חברתי - חסר
בריאות - אלישבע דביר, רביבה כנען, לילה גוליקוב


איוש התפקידים בצח"י
חלק מבעלי התפקידים בחירום זאת גם עבודתם בשגרה ומכירים את התחום. חלק שובצו בגלל
הכשרתם או עיסוקם בעבר. האיוש הקיים חסר מאד כדי לתפקד בשתי משמרות בשעת חירום אם
.תגיע ובמשך שבוע עד עשרה ימים לפחות


פניה לחברים להצטרף לצח"י
.אנו פונים לחברים וחברות שמוכנים להצטרף. רצוי אבל לא נדרש ידע מוקדם ברוב התחומים
.יכולים להתנדב גם חברים שאינם נמצאים במשך היום בקבוץ
בתחום הבריאות דרושים מתנדבים וגם פרמדיקים, מי שעשה קורס עזרה ראשונה ויש לו ניסיון
.בתחום נחוץ מאד


למתנדבים בע"מ ולאלה שמוכנים שמעוניינים לעזור בתחום מסוים צרו קשר עם מנהל המכלול
michalw321@gmail.com   : או למייל

ואנחנו נחזור אליכאו

 
בדף המיידע הבא נפרסם את רשימת המקלטים והחברים שאחראים על פתיחת כל מקלט על פי
.ההנחיות

חברים בצוות צח"י

מיכל וינברג, יעקב תובל, עידן עריף, אורנית גורדון, אלון פרידמן, מני מתן, גיורא מרמורי, נורית מתן, לריסה גורניצקי, אלישבע דביר, רביבה כנען, ליליה גוליקוב, יעל פירת', מעיין אשכנזי, דבורה שילון

בהמשך ישובצו חברים גם במעגל שני של פעילות ובשעת חירום ייקחו חלק

אנחנו מייחלים כל הזמן לשקט בטחוני וגם לשלום אבל במקביל חייבים להתכונן ולהיערך לכל אפשרות וגם למקרים חריגים שמוגדרים כחירום ואינם אירועי לחימה. אנחנו יושבים ליד הירדן ואזור השבר הסורי אפריקאי ואירוע כמו רעידת אדמה כדוגמא אפשרית שהשאלה לא אם תהיה אלא מתי. האפשרות לאירוע כזה מציירת תרחישים קשים בכל תחומי החיים. נתוני הפתיחה עליהם מדברים אינם קלים. הערכות שכתוצאה מרעידת אדמה נצטרך לתפקד גם במסילות באופן עצמאי במשך מספר ימים, ולתת את התשובות לעצמנו בכל תחומי החיים, ללא כל עזרה מבחוץ

ניהול האתר:נורית מתן

איסוף תמונות וחומרים: סוזאנה קוג'מן

כתבת :דפנה בר

עיצוב,עריכה ותחזוקה האתר:קלאודיה קרפוביץ