סוכות 2016 - הפעלת ילדים ב-19.10.2016
צילום : סוזאנה קוג'מן
ערב סיפורים והשקת האתר בסוכה, 18.10.2016
MESSILOT.NET
MESSILOT.NET
צילום : סוזאנה קוג'מן

הפעלת בוקר חג סוכות 2016 17.10.2016

צילום : סוזאנה קוג'מן

סוכות 2016 - בניית הסוכה

סוכות 2016 בקיבוץ מסילות
סוכות 2016 בקיבוץ מסילות
סוכות 2016 בקיבוץ מסילות
סוכות 2016 בקיבוץ מסילות
סוכות 2016 בקיבוץ מסילות
סוכות 2016 בקיבוץ מסילות
סוכות 2016 בקיבוץ מסילות
סוכות 2016 בקיבוץ מסילות
סוכות 2016 בקיבוץ מסילות
סוכות 2016 בקיבוץ מסילות
סוכות 2016 בקיבוץ מסילות
סוכות 2016 בקיבוץ מסילות
סוכות 2016 בקיבוץ מסילות
סוכות 2016 בקיבוץ מסילות
סוכות 2016 בקיבוץ מסילות
סוכות 2016 בקיבוץ מסילות
סוכות 2016 בקיבוץ מסילות
סוכות 2016 בקיבוץ מסילות
צילום : סוזאנה קוג'מן