Luscious Palm Leaves

סוכות  

סוכות 2020

קורונה, קורונה


הממשלה אישרה תקנות לחג הסוכות ואת הארכת ההגבלות עד ליום רביעי 2020.10.14
* סוכה תשמש אך ורק אנשים הגרים באותו מקום מגורים, ללא אורחים.
* אין להקים סוכות משותפות. הקנס בגין הפרת ההנחיה עומד על 500.₪
נקבע כי ניתן לקיים הפגנות במרחק של עד 1000 מטר מהבית ובכפוף למגבלת התקהלות של עד
20 איש, עטיית מסכה ושמירה על מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם.
לכל ההנחיות, המגבלות והמידע https://www.oref.org.il/
רמת התחלואה במדינה ובאזור עולה, אנחנו ירוקים. ועל כך לציבור המסילותי - כל הכבוד!!!!
אנו חוזרים ומדגישים את החשיבות בשמירה על ההנחיות- מרחק, היגיינה ועטית מסכה,
למען בריאות כולנו, מדובר באחריות אישית וקהילתית.

סוקורונה : סוכות בימי קורונה


עם הסגר וההנחיות המגבילות קשה מאוד לחגוג יחדיו כקהילה, ועם זאת חשוב לנו
להכניס קצת מאווירת החג למרחב הקיבוצי.
את הסוכה המרכזית לא ניתן היה לבנות על ה"פיאצה" בכדי להימנע מהתקהלויות
לכן, חשבנו על רעיון "מהפכני" שיתאים לרוח התקופה.
נבנו ארבע סוכות מעבר קטנות שהועמדו על הכבישים/מדרכות היוצאים מהצומת
המרכזית של הקיבוץ ויאפשרו מעבר בתוכן לאורך כל ימי החג.
 מעבר בתוך הסוכות יתאפשר להולכי רגל, רוכבי אופניים וכלים ממונעים כמו
קלנועיות וקלאבקרים.
כל אחת מהסוכות יוחדה לאחד מארבעת המינים.
תודה לציבור שהתגייס למלאכת קישוט הסוכות, עוד לא מאוחר.
חג שמח ומועדים לשמחה! צוות חגי תשרי

1.jpg
Clipboard01.jpg

סוכות 2019 

Clipboard.jpg
Clipboard.jpg
sucot2019.jpg
פסטיבל-המעיינות.jpg

סוכות 2017 

בניה של הסוכה בפיאצה

צילום : סוזאנה קוג'מן