על השביל לביתה של שושנה וסרמן שמעתי את הדופק שלי מעט מאיץ. לפני שהקשתי על הדלת שמעתי

ניהול האתר:נורית מתן

איסוף תמונות וחומרים: סוזאנה קוג'מן

עיצוב,עריכה ותחזוקה האתר:קלאודיה קרפוביץ