שיוך דירות 


קיבוץ מסילות מבצע שיוך דירות בהתאם להחלטה 751

כל החברים הופנו לרישום המגרש על שמם במינהל

משפחות ראשונות מבין החבירם הוותיקים ומשפחות נחל הקיבוציםפ כבר קיבלו חוזה אישי בינם לבין המינהל

ניהול האתר:נורית מתן

איסוף תמונות וחומרים: סוזאנה קוג'מן

עיצוב,עריכה ותחזוקה האתר:קלאודיה קרפוביץ