50     שנה למלחמת ששת הימים

 צלם : הנק נווה עוז

חופרים שוחהבימי ההמתנה שלפני המלחמה 

(הנק נויהאוס (הולנד), שרה צבייק (ברה"מ), טאמר (תורכיה

חצי מאה עברה

ניהול האתר:נורית מתן

איסוף תמונות וחומרים: סוזאנה קוג'מן

עיצוב,עריכה ותחזוקה האתר:קלאודיה קרפוביץ