חג השבועות 2017 

     צילום :   הנק נוה עוז

צילום :גיורא מרמורי
צילום : סוזאנה קוג'מן