2017 ראש השנה תשע"ח

21- 9 - 2017

"ממש מרגש לראות איך הילדים משמחים את וותיקי המקום דוגמא וחינוך למופת: "Tovit Alkelay

צילום :Jaqueline Rotenberg Mesnik

צילום:עדן סקיהן

צילום:יפעת סקיהן

צילום:גיורא מרמורי

1/1
צילום : סוזאנה קוג'מן