רפת מסילות

אדוארדו מסניק | מנהל רפת קיבוץ מסילות

רפת מסילות

רפת קיבוץ מסילות נמצאת בעמק המעיינות, בעלת מכסה של 3.5 מיליון ליטר לשנה, 300 חולבות

מידע כללי

כתובת: קיבוץ מסילות

מיקוד: 10804

איזור: הצפון

יישוב:קיבוץ מסילות

טלפון: 04-6066296

פקס: 04-6066391

צירת קשר

שם: אדו מסניק

טלפון:054-6754296

edu.afimilk@gmail.com :דוא"ל