צלם הנק נוה עוז  - תערוכת תמונות "רכבת העמק - עקבות" 1983

ניהול האתר:נורית מתן

איסוף תמונות וחומרים: סוזאנה קוג'מן

כתבת :דפנה בר

עיצוב,עריכה ותחזוקה האתר:קלאודיה קרפוביץ