צלם : הנק נוה-עוז - תמונות של רכבת העמק מ-1975 עד 2016

115. 16-10-2016 T
115. 16-10-2016 T
צלם הנק נוה עוז  - תערוכת תמונות "רכבת העמק - עקבות" 1983