גיל הרך 2020

מערכת החינוך בגיל הרך – חוזרת לפעילות

השבוע נערכנו לפתיחת מערכת הגיל הרך ביום א' ראשון - 10.5.20
.הצוותים הגיעו לנקות ולהכין את בתי הילדים למצב החדש , אחרי חודשיים שהדלתות היו סגורות
הצוותים וכולנו מתרגשים לקראת חזרה המערכת לפעילות. ובטוחים שגם אתם ההורים והילדים כבר
.מחכים לרגע הזה
החזרה הינה "לשיגרת קורונה" בהתאם למתווה שגובש ע"י משרד הבריאות בשיתוף עם משרד
.(החינוך (גנים), משרד העבודה והרווחה (מעונות יום
לילדי הגן בגלל שהמתווה נותן מענה של 3 ימים בלבד לכל קבוצת ילדים יצרנו מענה קהילתי (הפועל 5
.ימים בשבוע) כך שלכל ילד יהיה מענה של לפחות 5 ימים בשבוע 
.הרבה עבודה, הסתגלות למצב החדש, סבלנות ואורך רוח נידרשים מכולנו
בהזדמנות זו רוצה להודות לצוותים ולאורנית על ההיערכות ושמירה על קשר עם הילדים וההורים

.לאורך כל התקופה בה המערכת היתה סגורה

ונאחל לילדים ולהורים חזרה טובה ורגועה לשגרה
 

 

2020 - 10 -22

מערכת הגיל הרך נפתחה ביום ראשון לשבוע עבודה רגיל של שישה ימים.
טוב לחזור לשיגרה- למשחק משותף, פעילות בחצרות וטיולים ברחבי הקיבוץ.
השבוע הראשון היה מוצלח מאד והעיקר - הילדים שמחים ובריאים.

Show More

צילום : נורית מתן

ניהול האתר:נורית מתן

איסוף תמונות וחומרים: סוזאנה קוג'מן

עיצוב,עריכה ותחזוקה האתר:קלאודיה קרפוביץ