פסח  2017

צילום ::סוזאנה קוג'מן

סדר פסח 2017 - הכנות וחזרות

צילום ::סוזאנה קוג'מן

צילום: :יפעת  סקיהן

כראוגרפיה:: דבורלה נויברט, רקדניות:: נורית, עינב, אריאל , ניצן, שירה, אושרה, יפעת