נוי מסילות

Clipboard01.jpg
מנהל נוי : אילון נויברט 
054-6754017

ערוגות פרחים בכניסה לקיבוץ

28 - 8 -2020

 

 

בקשה מהנוי
צוות הנוי עומל קשות על חזות היישוב בתנאים כמעט בלתי אפשריים.
בבקשה לא לנסוע ו/או להחנות על דשא או גבול דשא מדרכה
בבקשה לא להשאיר על הדשאים הציבוריים דברים שיפריעו להשקיה וכיסוח ..!
(טרמפולינות ושאר קשקושים).
כל פעולה שדורשת עלייה על דשא - נסיעה, הובלה ... יש לעשות בתיאום מראש עם אילון נויברט.

 

24 - 12 - 19

גיזומי גובה

ביצוע גיזומי גובה בעצים, מסיבות בטיחותיות, על מנת להקטין סיכויים לקריסת ענפים גדולים בעת רוחות חזקות .
השבוע התבצעו על ידינו גיזומי עצים עם כלי גובה ואנו נערכים להמשך עם גוזם מקצועי ברגע שמזג האוויר יאפשר.
כתוצאה מהעבודות יתכנו חסימות שבילים/כבישים זמניות וכן הצטברות גזם שיפונה תוך מספר ימים

1/1

תמונות : סוזאנה קוג'מן

noi.jpg
15 - 11 - 19
1/1

צילום : סוזאנה קוג'מן

צילום : סוזאנה קוג'מן