הפעלת מרפאת שיניים
תוצאות הצבעה בקלפי שהתקיימה מ-2.10.19 עד -4.10.19
בעד -51
נגד - 74
הוחלט על סגירת מרפאת השיניים*
הסגירה תיעשה במהלך החודשים הקרובים תוך מתן תשומת לב לסיום טיפולים*

ניהול האתר:נורית מתן

איסוף תמונות וחומרים: סוזאנה קוג'מן

כתבת :דפנה בר

עיצוב,עריכה ותחזוקה האתר:קלאודיה קרפוביץ