אנוש
 
במקרים דחופים בזמן שהמרפאה סגורה ניתן לפנות למוקד
03  -  6190579 : שורש

29 - 6 - 2019

...........................  שינויים רבים בתחומים רבים לרבות בתחומי הבריאות והרווחה

20 - 6 - 19

ניהול האתר:נורית מתן

איסוף תמונות וחומרים: סוזאנה קוג'מן

כתבת :דפנה בר

עיצוב,עריכה ותחזוקה האתר:קלאודיה קרפוביץ