manolo.JPG

כתבה של דפנה בר על מנולו שרקז  

מנולו חיכה לי במרפסת ביתו, ישוב זקוף ומחייך, רגליו הארוכות שלובות. דייקתי, וזה הרשים אותו. "יש לך אורחת", אמר בקול גדול לפנינה