ראיון קצר עם רועי מוהר, המדריך של השומר הצעיר במסילות