WhatsApp Image 2018-10-14 at 13.24.19.jp

2018"כנס קליטה  במסגרת פרויקט "נחל הקיבוצים

מסילות -כנס קליטה 2018 "מעמיקים את הקשר" 26-1-18

ניהול האתר:נורית מתן

איסוף תמונות וחומרים: סוזאנה קוג'מן

עיצוב,עריכה ותחזוקה האתר:קלאודיה קרפוביץ