כנס קליטה 2016

טקס  קבלת חברים חדשים
כנס קליטה ב3-6-2016
1/1

תמונות : סוזאנה קוג'מן