2017 חדש בחצר הקיבוץ פברואר

תמונות:סוזאנה קוג'מן 

ניהול האתר:נורית מתן

איסוף תמונות וחומרים: סוזאנה קוג'מן

כתבת :דפנה בר

עיצוב,עריכה ותחזוקה האתר:קלאודיה קרפוביץ