ביום ראשון בערב, 2.4.2017, שלוש המשפחות הראשונות חתמו על ההסכמים לבניית ביתן בשכונת נחל הקיבוצים. בשעה טובה וכן ירבו

   חתימה ההסכמים