חשמליה

 

מנהל:מני מתן

  • Facebook Social Icon

20 - 8 - 28


מקור הזנה אחד ואיחוד מונים

רקע

1 .כתנאי להקמת "חברת החלוקה" בשנת 2012 הוצגה דרישה של עמידה בחוק
החשמל על כל מרכיביו.
2 .רשת החשמל של הקיבוץ, ארונות הסעף ומרכיבים נוספים נבדקו ע"י גורמים
הנדסיים מקצועיים וקיבלו אישור כנדרש.
3 .בבדיקה זו נמצא כי כ-58 בתי מגורים בקיבוץ )בעיקר שיכוני ותיקים( מקבלים
הזנה משתי כניסות ולהם שני מונים. זו תוצאה של מהלך איחוד דירות שבוצע
לפני כן, אך לא אוחדה רשת החשמל הפנימית. למרות שזו חריגה בולטת
מדרישות חוק החשמל ומהווה סיכון בטיחותי לדיירים, נדחה הטיפול בגלל
עלותו למועד בלתי מוגדר.
4 .כדי להוריד סיכון ולהתחיל לבצע איחוד הזנה כנדרש, הוחלט ופורסם ברבים
שבכל דירה שעוברת שיפוץ/החלפת בעלים, יידרש הבעלים החדש לבצע איחוד
הזנה והתקנת מונה אחד לכל הדירה/הנכס, והצגת אישור בודק חשמל בתום עבודת האיחוד.
ע"י הקפדה צומצם במעט מספר הדירות שחורגות מדרישת הבטיחות.

החלטה

בשבוע שעבר התכנס צוות שכלל את בצלאל בן יצחק המנהל העסקי, עדי נצר מנהלת הקהילה,
מני מתן והח"מ וסוכם:


א. מאשררים שנית את סעיף 4 שמופיע בקטע הקודם. תוך הקפדה על קבלת מידע מהגורמים
בקהילה שעוסקים בתחום הדיור.
ב. לכל בעלים שדירתו מוזנת משני מקורות יסופקו שתי מדבקות אזהרה והדרכה אותן יציב
על כל לוח החשמל שבדירה.
ג. כל דייר בדירה מפוצלת יחתום על מכתב פנימי מול המחלק בו יאמר שהינו מודע למצב
וידאג להנחות את כל באי ביתו. עותק יישמר במשרדי חברת החלוקה. המכתבים
והמדבקות יישלחו בהמשך.

רק שנהיה בריאים ונימנע מכל פגע


עמי מגן – מנהל חברת החלוקה
 

14- 8 -2020


ירוק, ירוק


בעוד מדינת ישראל מתאמצת מאד כדי להפוך ממדינה אדומה לירוקה, כאן במסילות שולט הצבע
הירוק. זו לא התייחסות למגפת הקורונה. הצבע הירוק מסמל את השימוש בחשמל "ירוק", חשמל
מאנרגיה מתחדשת.
החל מחודש אפריל, ועבור למאי, יוני, יולי וגם אוגוסט, במרבית שעות היום סך הצריכה של כל
הצרכנים באה מהשמש בלבד. המערכות הרבות שמוצבות על הגגות מייצרות בממוצע חודשי כ-
000,750 קילוואט. סך הצריכה הפנימית של חברת החלוקה עומד על כ- 220,000 .היתרה המכובדת
נשלחת אל הרשת הארצית ונמכרת לחברת החשמל. מדי חודש מועבר תשלום של מאות אלפי ש"ח אל
מסילות צבר סולארי, שותפות מוגבלת.
יש לשותפות תאבון שמוגבל רק בשטח הגגות שעדין פנויים להצבת פאנלים. הכוונה להוסיף עוד כושר
ייצור של 500 קוט"ש, ואלה המקומות:


א. סדנת סוזי: המבנה הזה וגם זה שממזרח לו עברו שיפוץ של הגג והגדלת השטח כדי להציב את
הפאנלים.


ב. ענף הרפת: מושקעת עבודה בטיוב המבנים, החלפת האסבסט באיסכורית והצבת פאנלים. כך
זכה מרכז המזון, היונקיה, סככת ההמלטות )רפת 60 לשעבר, מקום עבודתו העיקרי של יוסלה
אזולאי ז"ל(. הגג הישן של המבנה הזה שהוקם עוד לפני מלחמת העצמאות, יוסר כולו והרפת
תזכה בגג חדש. סככה נוספת תיבנה מזרחית מרפת העגלות המזרחית. לשם כך הועתקו 12 עצי
תמר זכרים אל המטע. גם הגג של חצר ההמתנה של המכון תזכה לקליטת פאנלים.


ג. מחסן הבגדים: גג הבטון השטוח יצופה באיסכורית כדי להציב פאנלים סולאריים.


עבודות אלה מבוצעות במימון ובפיקוח של אנשי השותפות. אלה מגייסים את הקבלנים ומאיצים בכל
גורם, כדי שניתן יהיה להתחיל בייצור כבר בסתיו הקרב.
נכון, זו השקעה לא מבוטלת, אבל ההכנסה מגיעה מיד עם סיום העבודה.

עמי מגן

DSC_0001.JPG

תמונה : סוזאנה קוג'מן

13 - 7 - 2020

תמונות : מני מתן

חשמל.jpg
1/1
1/1
1/1