הסוסה הוותיקה מריסקה והסוס הצעיר אהרון הועברו למשכנם חדש 

Show More

צילום : סוזאנה קוג'מן

ניהול האתר:נורית מתן

איסוף תמונות וחומרים: סוזאנה קוג'מן

כתבת :דפנה בר

עיצוב,עריכה ותחזוקה האתר:קלאודיה קרפוביץ