גד"ש , תמרים , פרדס , מנגו , משק המים

מור נויברט - גד"ש, יהב מורג - פרדס, מנגו וזיתים, איתן נווה - תמרים, גיורא מרמורי - משק המים

מידע כללי

כתובת: מסילות ד.נ. בית שאן

מיקוד: 1080400

איזור: הצפון

ישוב:קיבוץ מסילות

1/1

תמונות:סוזאנה קוג'מן 

תמרונית חדשה
קונוע שלישי בשפעה
נטיעות תמרים בטרפי
מנגו
מנגו 1
נזקי החורף
Show More

ניהול האתר:נורית מתן

איסוף תמונות וחומרים: סוזאנה קוג'מן

כתבת :דפנה בר

עיצוב,עריכה ותחזוקה האתר:קלאודיה קרפוביץ