70 092.jpg

אסתר כהן הסכימה להיפגש איתי בביתה. הסתכלתי על הקירות,  שם רמזים לעולם הפנימי של הדמות שאת סיפור חייה ביקשתי לשמוע

כתבה של דפנה בר על אסתר כהן