אלעד ירסקי

    אלעד עם  כד שהוא שיחזר בעבודת רפאות

אלעד ירסקי

אלעד ירסקי

צילום :סוזאנה קוג'מן