אלעד עם  כד שהוא שיחזר בעבודת רפאות

אלעד ירסקי

צילום :סוזאנה קוג'מן   

ניהול האתר:נורית מתן

איסוף תמונות וחומרים: סוזאנה קוג'מן

עיצוב,עריכה ותחזוקה האתר:קלאודיה קרפוביץ