צמיחה דמוגרפית

15 - 5 - 2020

 

צמיחה דמוגרפית – עדכונים

תקופת הקורונה שיתקה את הפעילות הקשורה בקליטה, עם זאת מאחר ויצאנו לקמפיין שיווק
במסגרת פרויקט נחל הקיבוצים לפני תחילת הקורונה, הבידוד וההסגר הגיעו פניות רבות והתעניינות
.בקליטה בקיבוצינו . מתוך כ- 80 פניות, 30 התעניינו באופן יותר רציני תוך נכונות להיפגש
:מתוך סקר שנעשה ע"י התנועה הקיבוצית נראה כי משבר הקורונה יביא איתו

.עליה בביקושים – נובע מהצורך להיות ביחד וגם משיקולים כלכליים*
. רצון להיות במרחבים פתוחים*
.חוסר וודאות מההשפעה הכלכלית של המשבר על המצב*

.עכשיו שאנחנו חוזרים לסוג של שגרה(שגרת קורונה), נורית החלה להיפגש עם משפחות
רגע לפני המשבר נרשמה המשפחה ה- 16 ואנו מקווים כי נצליח למלא עוד 5 משפחות... 5 מגרשים
.אחרונים בשכונה
.זאת במקביל לקליטה של בנים במסגרת דירות יורשים, רצועה

מבנה ארגוני - צמד - יוני 2018

ניהול האתר:נורית מתן

איסוף תמונות וחומרים: סוזאנה קוג'מן

כתבת :דפנה בר

עיצוב,עריכה ותחזוקה האתר:קלאודיה קרפוביץ