צמיחה דמוגרפית

מבנה ארגוני

5 -6 - 2020

 

דיון והיערכות בתחום צמיחה דמוגרפית

השבוע קיימנו ישיבה אליה הוזמנו חברי הוועדות – וועד ממונה, צמ"ד , קליטה, חינוך ונציגי
.אגף צמיחה במועצה
באגף צמיחה במועצה רכשו ופיתחו כלי מקצועי אשר יאפשר למקבלי החלטות - הנהלות, חברי
,וועדות, ציבור לקבל החלטות בתחום הדמוגרפי שיש לו השפעה בתחומים נוספים - חינוך
...תשתיות
–בישיבה הציגה המועצה את הכלי שפותח. בו רוכזו נתונים דמוגרפיים של השנים האחרונות
קליטה, עזיבה , תמותה שמאפשרים לחזות את השינוי באוכלוסייה . השינויים כמובן תלויים
.בקצב הקליטה – כמות המשפחות שיקלטו מדי שנה
הכלי מאפשר להחליט את קצב הצמיחה הנכון לקהילה. והפרמטרים שיש לבחון בקבלת
החלטה על הקצב הרצוי במסילות לדוגמא: גודל מערכת חינוך, שמירה על רצף דמוגרפי, מדדי
.אינטימיות, רמת מיסים, גובה מיסים ועוד
בחלק השני של הערב התחלקנו -2 מעגלים . אחד עסק בחינוך והשני בצמיחה – מהו גודל ישוב
.רצוי, קצב צמיחה
זו הייתה יריית פתיחה וכל אחד מהוועדות תמשיך להיפגש, לקיים דיון לגבש המלצות
.ובהמשך יהיה צורך לחבר בין הצרכים השונים ולהתכנס להמלצות לשנים הקרובות

15 - 5 - 2020

 

צמיחה דמוגרפית – עדכונים

תקופת הקורונה שיתקה את הפעילות הקשורה בקליטה, עם זאת מאחר ויצאנו לקמפיין שיווק
במסגרת פרויקט נחל הקיבוצים לפני תחילת הקורונה, הבידוד וההסגר הגיעו פניות רבות והתעניינות
.בקליטה בקיבוצינו . מתוך כ- 80 פניות, 30 התעניינו באופן יותר רציני תוך נכונות להיפגש
:מתוך סקר שנעשה ע"י התנועה הקיבוצית נראה כי משבר הקורונה יביא איתו

.עליה בביקושים – נובע מהצורך להיות ביחד וגם משיקולים כלכליים*
. רצון להיות במרחבים פתוחים*
.חוסר וודאות מההשפעה הכלכלית של המשבר על המצב*

.עכשיו שאנחנו חוזרים לסוג של שגרה(שגרת קורונה), נורית החלה להיפגש עם משפחות
רגע לפני המשבר נרשמה המשפחה ה- 16 ואנו מקווים כי נצליח למלא עוד 5 משפחות... 5 מגרשים
.אחרונים בשכונה
.זאת במקביל לקליטה של בנים במסגרת דירות יורשים, רצועה

ניהול האתר:נורית מתן

איסוף תמונות וחומרים: סוזאנה קוג'מן

כתבת :דפנה בר

עיצוב,עריכה ותחזוקה האתר:קלאודיה קרפוביץ