סוגיות בתחום ביטוח

insurance.jpg

 

מיצוי זכויות וביטוח : דבורה שילון

messacharnew@gmail.com

 

04-6066302

054-6754316

79750519_10219215510085939_5873895452667


11.9.2020

עבירות תנועה –תאונות (תזכורת מתוך תקנון רכב)

חבר/נהג אשר עבר עבירת תנועה כלשהיא בעת השימוש ברכב יישא בכל ההוצאות הקשורות
בעבירות התנועה, לרבות קנסות. נהג אשר עבר תאונה, יחויב בכל ההוצאות הקשורות בגין הנזק.
לרבות בהשתתפות עצמית הנובעת מהפעלת הביטוח.

31 - 7 - 2020

 

ביטוח סיעודי – הבהרות לאור שאלות שעולות :


הביטוח במסגרת קרן המילואים של הקיבוץ הוא ביטוח קולקטיבי, בביטוח קולקטיבי אין
ערכי סילוק (קבלת גמלה) למקרה שמפסיקים את התשלום לביטוח לדוגמא : עקב עזיבת
הקיבוץ, בחירה לעבור לביטוח פרטי ....)

שירותים הניתנים בבית תמר –
טיפול 24/7 ,עו"ס, אחות(מחויבות ל- 10 שעות שבועיות כיום יש אחות לפחות משמרת אחת
ביום), רופא (ממשיכים להיות שייכים לרופא של הקיבוץ)...
בימים אלו אנחנו מכינים מסמך שיפרט את מכלול השירותים שניתנים בבית, מה נכלל בעלות
האשפוז. מסמך זה יימסר בעתיד לכל חבר שיתאשפז בבית תמר.
חברים שמעוניינים לקבל העתק מהמסך שיופק מוזמנים לפנות ללריסה.
עלות אשפוז בבית תמר - חודש ראשון – 40% מתעריף מלא, חודש שני – 55% מתעריף מלא
(שהוא 10,500 לחבר קיבוץ ללא חוק סיעוד).

אנחנו נקיים פגישות הסברה בקבוצות קטנות, לאור הנחיות הקורונה.
מי שמעונין לשאול שאלות, לשמוע הבהרות מוזמנים להירשם אצל ורה.

ביטוח סיעודי לחברי מסילות


בהמשך לפרסום הופנו שאלות רבות ואנחנו מסבירים שוב את הדרך של יצירת המקור הכספי
לביטוח הסיעודי לחברי מסילות, בעיקר למבוגרים, שאין להם עד היום.
אם אחרי ההסבר יהיו חברים שירצו לקבל הסבר נוסף אתם מוזמנים לפנות לורה ואנו נתאם
מפגש הסבר בקבוצה של עד 10 איש במועדון.

בשיחת הקיבוץ מיום 5.3.20 אושרו עקרונות סיעוד, ביטוח סיעודי במסילות. בגלל הקורונה
מימוש והפעלת ההחלטות נדחו.
בפועל אנו כבר מתנהלים בהתאם לעקרונות שאושרו מבחינת חישוב הסיוע הסיעודי שהקיבוץ
מעמיד לחבריו שצריכים כבר היום את העזרה.

הכלת חיוב ההשתתפות החודשית של כל חבר ביצירת הקרן הפנימית של הביטוח הסיעודי
עבורו תהיה ם- 1.9.2020.

להלן תקציר ההחלטות :
יצירת ביטוח סיעודי על ידי כל חבר לעצמו (ל-5 שנים ראשונות של מצב סיעודי)
- כל חבר מחויב בקיום ביטוח סיעודי .
- חבר שלא יתקבל לביטוח פרטי/קופ"ח יבוטח במסגרת קרן סיעודי פנימית (עלות 90 ₪
לחבר לחודש).
- סכום הפיצוי מהביטוח לא ייפחת ם- 3000 ₪ לחודש למשך 5 שנים (ביטוח מינימום).
- על כל חבר להציג אישור קיום ביטוח סיעודי, מדי שנה, לדבורה שילון (כפי שנעשה עם ביטוח
דירה). את האישור צריך יהיה להעביר השנה עד לא יאוחר ם-15.8.20 . (ומשנה הבאה מדי
שנה עד 15.2)
- כל החברים שלא יעבירו אישור ביטוח סיעודי יצורפו אוטומטית לביטוח בקרן המילואים.
- חיוב חברים שיבוטחו בקרן הסיעוד הפנימית יהיה החל ם- 9.2020.
- בקרן מילואים תיפתח מגרה ייעודית לטובת סיעוד בהתאם לתקנון קרן המילואים

וההחלטות בנוגע לסיעוד .
- כספי קרן המילואים ינוהלו בחשבון נאמנות.

ביטוח סיעודי לכל החיים לכלל החברים, שיובטח לכל חבר (מעבר ל-5 שנות הביטוח הסיעוד
הראשונות),
הקיבוץ יבטח את כלל החברים מעבר ל- 5 שנים, עד אריכות ימיהם.
כל חבר ישלם 30 ₪ בחודש .
סכום זה יופרש מכספי היטל האיזון . סכום היטל האיזון המינימלי יעודכן ויעמוד על 70 ₪ לחבר בחודש
ם- 9.2020.

קבלת תמיכה מקרן סיעוד
תהיה בכפוף לעקרונות הסיעוד שאושרו בשיחת הקיבוץ מיום 5.3.20 ולתקנון הסיעוד.
סכום הסיוע הסיעודי המקסימלי יעמוד על 2000 ₪ בחודש.
קבלת סיוע סיעודי אינה אוטומטית והיא תלויה בכלל המקורות של החבר כאמור בהחלטות.
חבר שיידרש לסיוע סיעודי נוסף יוכל לפנות לקרן לעזרה הדדית.
במידה ויידרש סיוע בסכום העולה על 2000 ₪ בחודש. "הסיוע העודף" יירשם בכרטיס חוב
שההתחשבנות עליו תיעשה מ"זכויות עתידיות" של החבר - חלוקת רווחים... ולאחר אריכות ימיו של
החבר מכספי מכירת הדירה.

ביטוח.jpg