1918796_166110744941_4248898_n.jpg

כתבה של דפנה בר על טרי בנאור  

קוראים לי טרי בנאור. כל החיים שלי נראים לי חיים של טעויות ללא כוונה, דברים שקורים במקרה, בצורה ספונטנית. הצהרת הפתיחה של טרי בנאור מתמצתת את התנהלות חייה, בעיניה. כאשר אדם מתחיל את