מרכז  א' - ו'  2020
"מרכז כוכב"

2020 - 8 -  14

 

 

בשבוע שעבר עסקנו במרכז כוכב בסוגיית הפליטים.
למדנו מאיפה הם הגיעו, מדוע עזבו את ארצותיהם, על המסע שעשו לישראל ואיך חייהם נראים כאן.
באחד הימים נפגשנו עם וולדהב, פליט מאריתראה, שסיפר לנו את סיפורו מהבריחה מארצו ועד
למפגש עם משפ' ווליך והקשר ההדוק ביניהם שנמשך מאז. הילדים והילדות היו מרותקים ושאלו
שאלות רבות.
בהמשך לדברים ששמענו החלטנו לקיים בית קפה שכל הכנסותיו ילכו לתרומה לעמותת
"אליפלט",
עמותה למען ילדי הפליטים.
הילדים והילדות הכינו את כל האוכל בעצמם, וכמובן גם הגישו ומילצרו.
בזכות הילדים והילדות ובזכותכם גייסנו כסף רב, וזאת ההזדמנות להודות לכל בית מסילות
שהתגייס גם הוא למען המטרה החשובה הזאת.

Clipboard01.jpg

12-6-2020

 

 

(במהלך השבוע הזה עסקו בנושא המיחזור (נושא שהגיע מהילדים
התחלנו ממשחק ולמידה על חומרים שונים, קצב ההתכלות ואיך ניתן למחזר והמשכנו
.לפרויקט מיחזור קהילתי
הילדים קישטו פחים והכינו שלטי פירסום שיוצבו בימים הקרובים בנקודות מרכזיות
,כלבו, בריכה וליד המחזוריות). ילדי וילדות מרכז כוכב, בעזרת חברי ותושבי מסילות)
יאספו בקבוקים ופחיות לפיקדון ויעבירו אותם לתאגיד המחזור אל"ה. הכסף שיתקבל
.ייועד לפעילות מיוחדת שהילדים יבחר
.נשמח לשיתוף הפעולה שלכם ושלכן

Clipboard01.jpg
מרכז  א' - ו'  2018
"מרכז כוכב"

צילום : שרית דבש

צילום : שרית דבש

1/1

צילום:שרית דבש

1/1
1/1

צילום:שרית דבש