מרכז  א' - ו'  2020
"מרכז כוכב"

12-6-2020

 

 

(במהלך השבוע הזה עסקו בנושא המיחזור (נושא שהגיע מהילדים
התחלנו ממשחק ולמידה על חומרים שונים, קצב ההתכלות ואיך ניתן למחזר והמשכנו
.לפרויקט מיחזור קהילתי
הילדים קישטו פחים והכינו שלטי פירסום שיוצבו בימים הקרובים בנקודות מרכזיות
,כלבו, בריכה וליד המחזוריות). ילדי וילדות מרכז כוכב, בעזרת חברי ותושבי מסילות)
יאספו בקבוקים ופחיות לפיקדון ויעבירו אותם לתאגיד המחזור אל"ה. הכסף שיתקבל
.ייועד לפעילות מיוחדת שהילדים יבחר
.נשמח לשיתוף הפעולה שלכם ושלכן

מרכז  א' - ו'  2018
"מרכז כוכב"

צילום : שרית דבש

צילום : שרית דבש

Show More

1/1

צילום:שרית דבש

1/1
1/1

צילום:שרית דבש

ניהול האתר:נורית מתן

איסוף תמונות וחומרים: סוזאנה קוג'מן

כתבת :דפנה בר

עיצוב,עריכה ותחזוקה האתר:קלאודיה קרפוביץ