שיחזור יום העלייה על הקרקע

( זה נעשה בפבראר 1977 , כשמסילות הייתה בת 38)

1/1